Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 – 13:00, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας θα πραγματοποιήσει ημερίδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Ινστιτούτο ανοίγει τον διάλογο για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, την αναγκαιότητα διαφύλαξης και προστασίας της, τις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις που χρήζουν αντιμετώπισης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών. Ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η κ. Βίκυ Τσιανίκα.