Ετικέτα: #πολιτιστικήδιπλωματία #MiroIto #φωτογραφία #γλυπτική #Ιαπωνία #πολιτιστιήδιπωματίαανάτονόσμο #εικαστικήσυλλογή