Συγχαρητήρια, η αίτησή σας έχει σταλεί επιτυχώς!

Η διοίκηση του Ε.Ι.Π.Δ. θα εξετάσει το συντομότερο δυνατόν το αίτημά σας και θα σας ενημερώσει μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Σας ευχαριστούμε