Οι λαοί των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις, να βρουν λύσεις και να χαράξουν κοινούς δρόμους συνεργασίας. Ο σταθερός προσανατολισμός στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων είναι η δημιουργία κοινών ενεργειακών, συγκοινωνιακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η ενθάρρυνση της διακρατικής επιχειρηματικότητας, του εμπορίου και του τουρισμού και η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, οι υγειονομικές δυσκολίες που έχουν ενσκήψει από τον Covid19, καθώς και οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί που μεταβάλουν καθημερινά το σημείο ισορροπίας των διακρατικών σχέσεων, παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στο επίπεδο απασχόλησης και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα στρατηγική της Ε. Ε. για την περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου στις 17 Ιουνίου 2014. Η στρατηγική αυτή περιστρέφεται κυρίως  γύρω από τη «γαλάζια ανάπτυξη», τις μεταφορές ξηράς – θάλασσας, την ενεργειακή συνδεσιμότητα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, τομείς που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση της ανάπτυξης στην περιοχή.

Ως βάση λήφθηκε η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και έχει πλέον ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική.

Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της Ε. Ε. στην οποία πολλές τρίτες χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) συνεργάζονται με κράτη μέλη της Ε. Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία). Ένα ζεύγος κρατών – ένα από την Ε. Ε. και ένα εκτός της Ε. Ε. – συντόνισαν την εκπόνηση κάθε σκέλους του σχεδίου δράσης:

  1. Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο ασχολήθηκαν με τη «Γαλάζια ανάπτυξη», με στόχο την καινοτόμο ναυτιλία και τη θαλάσσια ανάπτυξη στην περιφέρεια, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρει η Γαλάζια ανάπτυξη.
  2. Η Ιταλία και η Σερβία εστίασαν στη «Σύνδεση της περιφέρειας» μέσω μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων.
  3. Η Σλοβενία, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, επικεντρώθηκαν στην «Ποιότητα του περιβάλλοντος» σε επίπεδο περιφέρειας.
  4. Η Κροατία και η Αλβανία προσανατολίστηκαν στον «Βιώσιμο τουρισμό», αποβλέποντας στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η περιφέρεια όσον αφορά τον καινοτόμο, βιώσιμο, υπεύθυνο και ποιοτικό τουρισμό.

Στην Αγία Μαρία της Λεύκας τα σμαραγδένια νερά της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους συναντιούνται και αγκαλιάζονται δημιουργώντας ένα θέαμα μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Σε αυτό το σημείο συνάντησης δεν σμίγει μόνο η φύση αλλά και οι πολιτισμοί.

Έλενα Χριστοδούλου  

Πηγή:

Ionio e Adriatico si incontrano qui: l’abbraccio dei due mari è spettacolare

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian_el

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here