Επιλέγοντας "Εγγραφή στα Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)" θα λαμβάνετε δωρεάν ενημερώσεις σχετικά με όλες τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις αναρτήσεις του Ε.Ι.Π.Δ.
Main Communications Email Addresses: