Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας πραγματοποίησε τον τρίτο από τους επτά κύκλους συζητήσεων με τίτλο «Οι νέοι αναστοχάζονται την Ελλάδα» με ανθρώπους της ελληνικής διανόησης. Τρίτος καλεσμένος του Ινστιτούτου ήταν ο ψυχίατρος και νευρολόγος Ματθαίος Γιωσαφάτ, ο οποίος συνομίλησε με τον Πρόεδρο και ιδρυτή του Ε.Ι.Π.Δ., Πέτρο Καψάσκη.
Η συζήτηση τολμά μια εσωτερική ενδοσκόπηση  προκειμένου να αναλύσει τη συμπεριφορά του Έλληνα μέσα από ψυχολογικά και ανθρωπολογικά στοιχεία, την παράδοση και την ιστορική του πορεία που διαμορφώνουν όχι μόνο την κοινωνική, αλλά και την πολιτική του συμπεριφορά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.
 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2017 ως μια πρωτοβουλία για διαμόρφωση ενός Επιστημονικού φορέα Πολιτιστικής Διπλωματίας για την Ελλάδα. Η δράση του Ινστιτούτου αναπτύσσεται ραγδαία σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο το Ε.Ι.Π.Δ έχει δημιουργήσει 12 παραρτήματα στο εξωτερικό και 7 παραρτήματα στην Ελλάδα.