Η 3D Life είναι μία Ελληνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα που πραγματοποιεί τρισδιάστατες εκτυπώσεις σε διάφορους τομείς της ιατρικής, της αρχιτεκτονικής, της μηχανολογίας κ.α. Η  3D Life εξειδικεύεται ιδιαίτερα στην εκτύπωση ανατομικών εκμαγείων της  καρδιάς, τα οποία  χρησιμοποιούνται για προεγχειρητικούς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα πλαίσια αυτά, η 3DLife έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη τρισδιάστατων εκμαγείων καρδιάς.

Η βιβλιοθήκη αυτή είναι η πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως και αποτελεί μία πρωτοπορία στον τομέα της Ιατρικής τεχνολογίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.  Η βιβλιοθήκη δεν απευθύνεται μόνο σε καρδιοχειρουργούς και καρδιολόγους, καθώς μπορεί να χρησιμποποιηθεί και από καθηγητές ή φοιτητές της Ιατρικής  σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, για την καλύτερη εκμάθηση της ανατομίας και παθολογίας της καρδιάς αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο χρήστη που ενθουσιάζεται με την πρόοδο της τεχνολογίας.

Ο κάθε επισκέπτης της διαδυκτιακής βιβλιοθήκης μπορεί να δεί περιπτώσεις μεγάλου φάσματος καρδιολογικών προβλημάτων, για την καρδιοχειρουργική προετοιμασία των οποίων τα τρισδιάστατα εκμαγεία έχουν αποδειχθεί πολύτιμα. Σε μία πολύ απλή on-line εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει  ένα οποιοδήποτε περιστατικό, να δεί λεπτομέρειες για την ηλικία και το ανατομικό πρόβλημα του ασθενούς, για την καρδιοχειρουργική ομάδα που έχει χειρουργήσει τον ασθενή, καθώς και τα στοιχεία του/της Ακτινολόγου και του Ακτινολογικού Κέντρου όπου έγινε η απεικονιστική εξέταση (αξονική ή μαγνητική τομογραφία) πάνω στην οποία βασίστηκε η κατασκευή του τρισδιάστατου εκμαγείου. Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή του το 3D PDF, να δεί την καρδιά διαδικτυακά σε τρισδιάστατη μορφή και να παραγγείλει το μοντέλο που θέλει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η βιβλιοθήκη μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: www.3dlife.gr/categories.php .

Τα ακριβή τρισδιάστατα εκμαγεία καρδιάς βελτιώνουν τα αποτελέσματα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον χειρουργό να έχει την μοναδική ευκαιρία να κρατήσει στα χέρια του ένα πιστό αντίγραφο της καρδιάς του ασθενούς, πριν την εγχείρηση. Με αυτό το τρόπο, μπορεί να εξετάσει το ανατομικό πρόβλημα και να σχεδιάσει την εγχείρηση πρίν ο ασθενής μπεί στο χειρουργείο, με απόλυτη ασφάλεια για τον ασθενή και απεριόριστο διαθέσιμο χρόνο για το χειρουργό. Μπορεί έτσι ο χειρουργός να αποφύγει ενδεχόμενες εκπλήξεις κατα τη διάρκεια της εγχείρησης, καθώς η ανατομία της καρδιάς του ασθενούς θα είναι ήδη ξεκάθαρα γνωστή.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα εκμαγεία καρδιάς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι  χειρουργοί  μπορούν να πραγματοποιήσουν μία δύσκολη εγχείρηση πάνω σε διαφορετικά  εκμαγεία όσες φορές θελήσουν, χωρίς κίνδυνο για τον ασθενή, με αποτέλεσμα να είναι προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουν τη χειρουργική επέμβαση, αν παρουσιαστεί κάποιος ασθενής με τη συγκεκριμένη παθολογία.

Χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη εκτύπωση ανατομικών εκμαγείων, οι φοιτητές Ιατρικής μπορούν να μελετήσουν την ανατομία και τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις της καρδιάς, αλλά και των οστών ή άλλων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος .

Η 3D Life κατασκευάζει εκμαγεία που αφορούν και σε άλλα όργανα του σώματος καί διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες (πχ. γυναικολογία, ορθοπεδική, νευροχειρουργική κλπ).

Στο μέλλον, η 3D Life θα αναπτύξει την διαδικτυακή  βιβλιοθήκη καρδιάς ωστε  να περιλαμβάνει όλων των ειδών τα περιστατικά ανατομικών καρδιακών παθήσεων, καθώς και διαδικτυακές βιβλιοθήκες που θα περιλαμβάνουν  εκμαγεία που αφορούν και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.