Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε την δράση: DigiArc: Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος -Κύπρου – Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου.
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Τ. Π. Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021.

Η προσπάθεια προβλέπει στην ανάδειξη των μεσαιωνικών οχυρωματικών έργων της περιοχής του Αιγαίου (και ειδικότερα της Ρόδου) και της Κύπρου και έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης, της προστασίας και της προώθησης της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με δεδομένο ότι τα προαναφερθέντα μνημεία αποτελούν μια σημαντική σύνθεση του Βυζαντινού, του Ενετικού και Οθωμανικού πολιτισμού.
Σε μια απόπειρα το έργο να αποτελέσει παράγοντα τοπικής και διασυνοριακής ανάπτυξης, σχεδιάζεται να συνδυαστούν τόσο τεχνολογικές δράσεις αιχμής (που αφορούν επίγεια και εναέρια ψηφιακή αποτύπωση), αλλά και βιβλιογραφικά στοιχεία τεκμηρίωσης. Εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα της ψηφιακής «ανασύστασης» των μερών των μνημείων με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης.

Εικόνα 2.
Το Μεσαιωνικό Κάστρο της Ρόδου

Τα οφέλη που προκύπτουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πολλαπλά και αφορούν αρχικά την δημιουργία ψηφιακού αρχείου που σχετίζεται με τα μνημεία, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του άξονα Αιγαίου – Κύπρου. Επίσης, το γεγονός αυτό αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών και τουριστών και άρα να ενισχύσει την τοπική οικονομία.
Παράλληλα, οι δράσεις τεκμηρίωσης, ψηφιακής αποκατάστασης μνημείων και ανάδειξης πολιτισμικής πληροφορίας από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές πρόκειται να δημιουργήσουν ένα πλήθος ψηφιακών εφαρμογών (Apps) που θα σχετίζονται με εικονική περιήγηση και με μικτή πραγματικότητα, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό και 3D ταινίες με χρήση τεχνικών 3D filming.

Η μεσαιωνική κληρονομιά τόσο της Ρόδου όσο και της Κύπρου αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο της παρόμοιας ιστορικής πορείας των δύο νησιών. Μάλιστα, η όλη προσπάθεια μπορεί κάλλιστα να συνδεθεί και με τα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα – κάστρα που βρίσκονται από το Τολέδο μέχρι το Festung Hohenwerfen της Αυστρίας, μεταφέροντάς μας σε πολιτισμούς και κοινούς τόπους.

Φραγκούδη Βασιλική

Πηγές

http://greece-cyprus.eu/

https://www.digiarc.eu

Πηγές εικόνων

Εικόνα 1. Το Κάστρο της Πάφου

https://pixabay.com/get/57e7d64b4357b108feda8460da29317e133ad6e0565870_1920.jpg

Εικόνα 2. Το Κάστρο της Ρόδου

https://pixabay.com/el/photos/grandmaster-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9-rhodes-2865221/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here