Το Πρόγραμμα της Ημερίδας για την Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία

Θεσσαλονίκη, 21, Οκτωβρίου 2017