Σήμερα στη Αθήνα την 20η Νοεμβρίου 2018, στην έδρα των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας διετούς διάρκειας μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ) και των Εκπαιδευτηρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη.

Η συμφωνία βασίζεται στους εξής άξονες:

  • Συνεργασία για την υλοποίηση του σχεδίου «Οι μαθητές σε ρόλο μορφωτικού ακουλούθου».
  • Δημιουργία σειράς προγραμμάτων με θέμα την «Ηγεσία» και την «Αριστεία».
  • Συνεργασία με το Ε.Ι.Π.Δ για την ανάδειξη μαθητών που διακρίνονται για τις μαθητικές τους επιδόσεις.
  • Σύναψη Συμφωνιών σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο και αδελφοποιήσεις με σχολεία του εξωτερικού, σε χώρες στις οποίες το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας διαθέτει παραρτήματα.
  • Δημιουργία θεσμού Cultural Exchange «ΖΗΡΙΔΗ».
  • Αντιμετώπιση μαθησιακών, αναπτυξιακών και ψυχολογικών δυσκολιών των μαθητών.
  • Διοργάνωση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων για παιδιά με παραμύθια ενορχηστρωμένα με μουσική κλασική και ελληνικό θέμα.
  • Συνεργασία για τη διοργάνωση συζητήσεων και ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς των συμβαλλομένων μερών με καλεσμένους ομιλητές απο την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και συνεργασία σε τομείς όπως επί παραδείγματι οι καινοτόμες μέθοδοι διαπαιδαγώγησης και η χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων για την προώθηση και επίτευξη πολιτιστικών στόχων.