Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας με την υπογραφή της συνεργασίας του με τον οργανισμό i-paidi επιθυμεί να συμβάλει δημιουργικά στο διάλογο για το παιδί με ΔΕΠΙ στην Ελλάδα και να αναδείξει πλευρές του Πολιτισμού που έχουν κοινωνική διάσταση και αφορούν τις ζωές των παιδιών και των γονέων καθώς και της μεταξύ τους σχέσης εντός της ελληνικής οικογένειας.

Στη φωτογραφία και το βίντεο απεικονίζονται ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ι.Π.Δ κύριος Δημήτριος Βαξεβανάκης με την Πρόεδρο του i-paidi κυρία Μαριάννα Λαγουμίδου.