Ο  κύριος Τιμολέων Βενετσιάνος, τοπογράφος, χημικός μηχανικός και εφευρέτης, έχει συστήσει και λειτουργεί μαζί με τη χημικό κυρία Ελένη Τσέλιγκα, μια πρότυπη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Παροικιά της Πάρου. Σκοπός της εταιρείας του, είναι η παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων και τεχνογνωσίας, η προμήθεια πρώτων υλών και η κατασκευή μηχανημάτων που συμβάλλουν στον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης  και στην παραγωγή προϊόντων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μια πρωτότυπη προσπάθεια για να δοθούν λύσεις στις προκλήσεις που θέτουν η οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή για τη χώρα μας.

Κύριε Βενετσιάνo, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια, τους όρους «αειφορία» και «ενεργητική τελειοποίηση». Γιατί αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας και πώς σχετίζονται με τις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις;

Αειφορία είναι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.

Για να γίνει αντιληπτό τι είναι η ενεργητική τελειοποίηση, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Κατά την διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, από 100 κιλά ελιές παράγονται 20 κιλά ελαιολάδου, 40 κιλά ελαιοπυρήνα και 140 κιλά υγρά απόβλητα.

Ο παραγωγός πουλάει το ελαιόλαδο και εισπράττει 80 ευρώ.

Πρέπει όμως να διαχειριστεί 140 κιλά απόβλητα, (ο ρυπαίνων πληρώνει) πράγμα που κάνει την παραγωγή του ασύμφορη. Η διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων θα του στοιχίσει περισσότερο από τα χρήματα που θα εισπράξει από την πώληση του ελαιολάδου. Γι’ αυτό δεν διαχειρίζονται τα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Η πρότασή μας είναι ιδιαίτερη και μοναδική, επειδή μετατρέπει όλα τα απόβλητα σε προϊόντα, δίνοντας τη δυνατότητα στον παραγωγό αντί να ξοδεύει χρήματα για τη διαχείρισή τους, να τα μεταποιεί σε πλειάδα προϊόντων, από την πώληση των οποίων θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενεργητικής τελειοποίησης που προκρίνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική για όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Μπορείτε, εν συντομία, να μας αναφέρετε ποια είναι τα οφέλη για τους παραγωγούς, την τοπική κοινωνία και τους Δήμους, από την ύπαρξη και λειτουργία μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων;

Τα οφέλη για κάθε ελαιοπαραγωγό, γεωργό, κτηνοτρόφο, τυροκόμο, οινοπαραγωγό είναι:

 • Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Η κατάργηση της υποχρέωσης του να διαθέτει βιολογικό καθαρισμό.
 • Η χορήγηση Πιστοποιητικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής.
 • Η ανανέωση ή έγκριση νέας άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβέα, τυροκόμου, οινοποιού, γεωργού κλπ.
 • Ο προσδιορισμός και ταυτότητα του παραγόμενου προϊόντος.
 • Η πραγματική συμμόρφωση του κάθε ελαιοπαραγωγού ή κτηνοτρόφου στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα HACCP, Agrocert, Agro1 και Agro 1.2).
 • Η νόμιμη είσπραξη του ποιοτικού παρακρατήματος που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση.

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους Δήμους είναι:

 • Προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον τους.
 • Παράγουν ενέργεια.
 • Παράγουν προϊόντα που θα τους προσφέρουν αυτάρκεια και οικονομική ανακούφιση.
 • Μείωση τουλάχιστον 60% του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στον Χ.Υ.Τ.Α., και αν υπάρχει παράλληλη διαχείριση στο Δήμο υλικών (όπως πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) που δεν διαχειρίζεται το ΚΕ.Π.Π.Α.Ο,  τότε επιτυγχάνεται έως και η  εξάλειψη του Χ.Υ.Τ.Α.
 • Χορηγείται πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης απαραίτητο για την νόμιμη λειτουργία του Δήμου.
 • Παραλαμβάνονται από τον Δήμο, λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, καθαριστικά κάδων απορριμμάτων και  φρεατίων, απολυμαντικά, υλικά πυρόσβεσης και άλλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
 • Συμμόρφωση με τον νόμο 4042/12 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ) και αποφυγή καταβολής προστίμων

Ποια είναι η καινοτομία που επιφέρει η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που λειτουργείτε στην Πάρο, σε σχέση με άλλες αντίστοιχες μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα; 

Μετατρέπει τα απόβλητα σε προϊόντα, και μάλιστα μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Είναι απλούστατη στην εφαρμογή της.

Δεν έχει ενεργειακό αποτύπωμα.

Παρέχει σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεια  στις μικρές κοινωνίες.

Προσφέρει νομιμότητα στα πρωτογενή προϊόντα διότι επιτυγχάνει ολοκληρωμένη διαχείριση.

Επιδοτείται έως και 80% από τα επίκαιρα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Βρίσκετε ανταπόκριση από άλλους Δήμους ή Περιφέρειες ανά την Ελλάδα για την σύσταση παρόμοιων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων; Ποια εμπόδια συναντά συνηθως η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων διαχείρισης;

 Υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον, λείπουν όμως χρηματοδότες. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υλοποίηση της πρότασης είναι η δυσπιστία. Επειδή δεν διαχειρίζονται τα απορρίμματα αυτού του είδους στην χώρα μας, πολλοί βλέπουν την πρόταση με σκεπτικισμό και την θεωρούν ανέφικτη.

Υπάρχουν σχέδια επέκτασης της ιδέας σας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας; Τελικά, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο από την χώρα μας για να δημιουργηθούν ανάλογες πρωτοβουλίες; H κρατική μέριμνα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η κοινωνική ευαισθητοποίηση ή κάτι άλλο;

Βέβαια υπάρχουν και εφαρμόζονται ήδη στην Τήνο, τη Ρόδο, τη Λακωνία. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που αναφέρατε είναι ανασταλτικοί για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών, αλλά και η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.