Στην Αθήνα, την 1η Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αφ’ ενός του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Μητροπόλεως αριθ. 12-14) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ)», εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κεντρικής του Διοίκησης, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στην Αθήνα (Οδός Γλάδστωνος αρ.3) Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή κ. Πέτρο Δ. Καψάσκη συμφωνήθηκε η προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

 

Ο Προέδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλώματης κ. Πέτρος Καψάσκης και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κ.Κωνσταντίνος Κόλλιας υπογράφουν το Σύμφωνο Συνέργασιας μεταξύ των δύο φορέων.