ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ (ΕΙΠΔ)

ΚΑΙ

 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΟΥΚΊΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφ’ ενός, του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Γλάδστωνος αρ. 3) Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή κ. Πέτρο Δ. Καψάσκη, αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στην Αθήνα (Φίλωνος 4 Πεντελη 15236) με την επωνυμία «Φίλοι Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας», εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κεντρικής του Διοίκησης, κ. Λευτέρη Κοντουλάκο, συμφωνήθηκε η προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.