Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, στην Ιταλία με την επωνυμία αντιστοίχως στα ιταλικά ”Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale”, με έδρα την Ανκόνα της Ιταλίας. Τα νέα γραφεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας θα στεγάζονται επί της Via Einaudi snc, Nuova Stazione Marittima, 60125 Ancona, Italia.

Ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ανκόνα ορίστηκε ο ακαδημαϊκός κύριος Χαράλαμπος Κουδούνας.