Ψηφιακή Διπλωματία

Είναι μια μορφή Διπλωματίας η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως το Twitter,  Facebook, Instagram κ.α. Τα κράτη χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για την επιδίωξη των στόχων της εξωτερικής τους πολιτικής, για να διαμορφώνουν την εικόνα και τη φήμη τους στο εξωτερικό και να επηρεάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη στην εποχή της πληροφορικής επανάστασης, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διευρυμένο όγκο πληροφοριών. Υπό το πρίσμα αυτό, τα Κράτη μπορούν να προσαρμόσουν τα αφηγήματά τους διευκολύνοντας έτσι την αποδοχή της εικόνας τους.