Οικονομική Διπλωματία και Διπλωματία του Βιομηχανικού Σήματος

Αντικείμενο της «Οικονομικής Διπλωματίας» είναι η προσπάθεια επίτευξης στόχων εξωτερικής πολιτικής με τη χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων ή η χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων για την προώθηση και επίτευξη οικονομικών στόχων. Παράλληλα, η «Διπλωματία της Μάρκας ή του Τόπου», αποσκοπεί στην ανάδειξη της ξεχωριστής πολιτισμικής ταυτότητας μίας χώρας, ώστε να αναπτυχθεί η αυτοσυνειδησία της και να προβληθεί μια ελκυστικότερη εικόνα γι’ αυτήν στο εξωτερικό.

Τα δύο είδη διπλωματίας στοχεύουν στην αξιοποίηση, προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, της γεωφυσικής ποικιλότητας αλλά και των προϊόντων της Ελλάδας, με τρόπο που να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οικονομική της ανάπτυξη, την απασχόληση και την εξωστρέφειά της.