Η Διπλωματία των Βιβλιοθηκών

Τα αρχεία και κυρίως οι βιβλιοθήκες αποτελούν μια κοινωνική δομή, ένα συμβολικό χώρο συλλογικής μνήμης. Διασαφηνίζουν και διασφαλίζουν την αριστεία του ανθρώπινου νου μέσω της συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. Αποτελούν μια τράπεζα γνώσης και σκέψης η οποία επενδύει στον πολιτισμικό διάλογο. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως βέλος για να αλλάξουν την εικόνα ολόκληρης της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελούν έναν τομέα σημαντικό στην άσκηση Πολιτιστικής Διπλωματίας.