Εκκλησιαστική Διπλωματία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση του πεδίου της Εκκλησιαστικής Διπλωματίας. Η Ορθοδοξία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και παραμένει σε ενεργό ιστορική  συνέχεια, συνεπώς αποτελεί και ένα από τα βασικά υλικά για την οικοδόμηση της ελληνικής πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής διπλωματίας. Η Προβολή της Ορθόδοξης πίστης και εκκλησιαστικής παράδοσης με διάφορα μέσα, αποτελεί  βασική θέση  του τομέα της εκκλησιαστικής διπλωματίας του ΕΙΠΔ,  ενώ  ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος προωθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, ενισχύει την κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και κατέχει, αυτοτελώς ή ως ουσιαστική πτυχή του διαπολιτισμικού διαλόγου, σημαντική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων.