Διπλωματία των Συνεδρίων

Η Διπλωματία των Συνεδρίων βασίζεται στην επικοινωνία διαφορετικών ατόμων και πολιτισμών και λαμβάνει χώρα σε Συνέδρια και διεθνή fora. Αποτελεί μέσο άσκησης διπλωματίας με σκοπό την προώθηση και την κατανόηση των θέσεων ενός κράτους αλλά και ευρύτερα του πολιτισμού του.