Διπλωματία του Χοροδράματος

Αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης παράδοσης, του ύφους, καθώς και των καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και δημιουργημάτων που διαθέτει μια χώρα στον τομέα του Χοροδράματος. Στην Ελλάδα, η συστηματική καλλιέργεια και προβολή της εν λόγω τέχνης και η γόνιμη σύζευξη παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση νέων καλλιτεχνών και των έργων τους, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό.