Διπλωματία του Χοροδράματος

Χορεύω σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου και απελευθερώνομαι από την παντοδύναμη κυριαρχία της φύσης. Το χορόδραμα, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, στις μέρες μας παραμένει terra incognita. Σκοπός της «Διπλωματίας του Χοροδράματος», είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης παράδοσης, του ύφους, καθώς και των καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και δημιουργημάτων που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα αυτό. Η συστηματική καλλιέργεια και η προβολή της εν λόγω τέχνης μέσω της γόνιμης σύζευξης παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων, στοχεύει στην προώθηση νέων καλλιτεχνών και των έργων τους, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό.