Διπλωματία του Κινηματογράφου

Ο τομέας αυτός της πολιτιστικής διπλωματίας αφορά τη δημιουργία θεατρικής παιδείας, την εξοικείωση με διάφορα θεατρικά είδη και αφενός τη μεθοδική διερεύνηση και προώθηση του ελληνικού θεατρικού γίγνεσθαι αφετέρου τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με θεατρικούς φορείς του εξωτερικού. Στα άμεσα σχέδια του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι η θεσμοποίηση της Ακαδημίας Αρχαίου Δράματος, η οποία θα ασχοληθεί με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Επιπροσθέτως, θα λάβουν χώρα συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδόσεις βασισμένες στο παγκόσμιο και ελληνικό θέατρο.