Διπλωματία του Θεάτρου

Το θέατρο ως μέσο προσέγγισης για την προαγωγή της Πολιτιστικής Διπλωματίας, δημιουργεί τη βάση για την ύπαρξη συλλογικής ταυτότητας στις κοινωνίες. Στην ίδια τη φύση του θεάτρου συμπεριλαμβάνεται και η έννοια της διπλωματίας. Τόσο οι παραστάσεις, όσο και οι διπλωματικές δράσεις προαπαιτούν κατανόηση και γνώση. Κλασσικά σύμβολα και αλληγορίες διαπερνούν και εκφράζουν πολλούς πολιτισμούς ταυτόχρονα, αλλά συνάμα δείχνουν και την διαφορετικότητα και φωτίζουν άγνωστες πτυχές ενός πολιτισμού. Ο ρόλος του θεάτρου είναι ιστορικά σημαντικός διότι δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες διαφορετικών χωρών να έρθουν σε επαφή με τις εσωτερικές πτυχές ενός πολιτισμού.