Διπλωματία της Υγείας

Αντικείμενό της είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού και ιατρικού ανθρώπινου δυναμικού, των υλικοτεχνικών υποδομών και των φυσικών πόρων που διαθέτει μια χώρα, με σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο της Υγείας. Η Ελλάδα με την μακραίωνη ιατρική παράδοση, την εξελιγμένη φαρμακευτική βιομηχανία, το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό και το ιδιαίτερο γεωφυσικό περιβάλλον της, μπορεί να πρωτοστατήσει στην παροχή τόσο συμβατικών όσο και εναλλακτικών υπηρεσιών Υγείας, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της παραγωγής φαρμάκων.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Advertising

Analytics

Other