Διπλωματία της Υγείας

Η Διπλωματία της Υγείας αναφέρεται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία που εμπλέκει τόσο εγχώριους δρώντες όσο και διεθνείς οργανισμούς, στοχεύοντας στην παροχή υγιειονομικής βοήθειας και υποστήριξης προς ευπαθείς ομάδες ξένων χωρών. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου διαλόγου και συνεργασίας σε θεματικές που αφορούν την παγκόσμια υγεία. Στα πλαίσια της ήπιας ισχύος, η Διπλωματία της Υγείας μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, αφού μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, θεραπευτικών μέσων και καινοτόμων ιδεών, οι χώρες έρχονται πιο κοντά και κατανοούν την αναγκαιότητα της συνεργασίας τους στον κρίσιμο τομέα της Υγείας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση των ευρύτερων διπλωματικών τους δεσμών.