Πολιτιστική Διπλωματία

Η πολιτιστική διπλωματία είναι η προώθηση της κατανόησης μεταξύ των λάων μέσω της ήπιας ισχύος ενός έθνους και συγκεκριμένα μέσω των στοιχείων του πολιτισμού του:  τη γλώσσα, τις τεχνες, τις επιστήμες, τη θρησκεία, τη γαστρονομία και εν γένει τις παραδόσεις και τα έθιμα ενός λαού. Συνεισφέρει στη δημιουργία ενός θεμελίου εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και συντελεί στην σύναψη συμφωνιών σε πολιτικό, μορφωτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Αναδεικνύει τις αξίες του πολιτισμού και δημιουργεί σχέσεις συναισθηματικής εγγύτητας με αλλοεθνείς λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων.

 

Πέτρος Δ. Καψάσκης