Πολιτιστική Διπλωματία

Η πολιτιστική διπλωματία είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσω της ήπιας ισχύος και συγκεκριμένα μέσω των στοιχείων του πολιτισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις τεχνες, τις επιστήμες, τη γαστρονομία και εν γένει τις παραδόσεις και τα έθιμα ενός λαού. Συνεισφέρει στη δημιουργία ενός θεμελίου εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και συντελεί στην σύναψη συμφωνιών σε πολιτικό, μορφωτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Αναδεικνύει τις αξίες του πολιτισμού και δημιουργεί σχέσεις συναισθηματικής εγγύτητας με αλλοεθνείς λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων.

 

Πέτρος Δ. Καψάσκης