Πολιτιστική Διπλωματία

Η πολιτιστική διπλωματία είναι πολιτική πράξη που εκφράζεται μέσω του πολιτισμού. Βασίζεται στην ήπια ισχύ ενός έθνους και συγκεκριμένα στα στοιχεία του πολιτισμού του:  τη γλώσσα, τις τεχνες, τις επιστήμες, τη θρησκεία, τη γαστρονομία και εν γένει τις παραδόσεις και τα έθιμα του. Συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός θεμελίου εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνιών και αναδεικνύει τις αξίες του πολιτισμού δημιουργώντας σχέσεις συναισθηματικής εγγύτητας με αλλοεθνείς λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων.

Πέτρος Δ. Καψάσκης