Περιβαλλοντική Διπλωματία

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο πεδίο της διπλωματίας στο οποίο τα κράτη και διεθνείς  μη κυβερνητικοί οργανισμοί συνεργάζονται και διαπραγματευτεύονται σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η περιβαλλοντική ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές απειλές και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών συγκρούσεων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν προβλήματα πολιτισμού και δημοκρατίας λόγω των διεθνών τους διαστάσεων και της φύσης τους.