2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy - BrandaLab

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας υπό την αιγίδα του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου διοργανώνει συζήτηση μεταξύ του καθηγητή της Γεωπολιτικής και Πολιτισμικής Γεωγραφίας της Σχολής Γεωγραφίας και Χωροταξίας Πανεπιστημίου Σορβόννης – Paris 1 κ. Γιώργου Πρεβελάκη και του νέου επιστήμονα, Προέδρου και Ιδρυτή του Ε.Ι.Π.Δ κ.Πέτρου Καψάσκη στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ινστιτούτου με σκοπό τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των σύγχρονων Ελλήνων στοχαστών και της νέας γενιάς.

Παρουσίαση: Μαρία Λυσάνδρου, Δημοσιογράφος

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018
Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για κρατήσεις θέσεων παρακαλούμε στείλτε email στο info@helleniculturaldiplomacy.gr