Η διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας αποφάσισε ομόφωνα την παραίτηση της κυρίας Άντας Ηλιοπούλου από τα καθήκοντα της πρέσβειρας καλής θελήσεως του Ινστιοτούτου. Την ευχαριστούμε για την έως τώρα συνεργασία και την προσφορά της στο Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών. Της ευχόμαστε τύχη αγαθή.

Εκ της διοικήσεως του Ε.Ι.Π.Δ