Στην Αθήνα στις 3 Οκωβρίου 2019 υπεγράφη Μνημόνιο διετούς Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας και του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιά το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από την κα Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου «Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι: η προώθηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής γνώσης και η συνέργεια με θεσμικούς φορείς. Προσβλέπει σε συνεργασία με δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις και εταιρείες συμβούλων για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και αφορούν όλους τους οικονομικούς κλάδους.

Αποσκοπεί στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών και εκπαιδευτικών σκοπών στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά, ταυτόχρονα, στοχεύει στο να αποτελέσει έναν έγκυρο επιστημονικό φορέα για την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και της Βιοοικονομίας στο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, προωθεί ένα νέο οικονομικό αναπτυξιακό πρότυπο για τις χώρες και ειδικότερα για την Ελλάδα με βασικούς άξονες την οικονομική και κοινωνική ευημερία πάντα με σεβασμό στο οικοσύστημα και τις πεπερασμένες δυνατότητες του πλανήτη. Σε συνεργασία με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνών θεσμών/οργανισμών/επιχειρήσεων, έχει στόχο να συνδράμει καταλυτικά σε θέματα πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης, στη βέλτιστη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και στην ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου οικονομικού συντελεστή.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here