Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας διενεργεί έρευνα για την αυτοεικόνα των Ελλήνων.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να κατανοηθεί η εικόνα που εμείς σχηματίζουμε για τον εαυτό μας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και πως αντιλαμβανόμαστε ορισμένες παραμέτρους που ορίζουν την σημερινή Ελληνική πραγματικότητα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το πως αντιλαμβάνεται ο Έλληνας τον πολιτισμό του και τη θέση του στον σύγχρονο κόσμο. Τι θεωρεί μείζονος και τι ελλάσονος σημασίας για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Ελλάδας και του πολιτισμού της.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclvrMpz5tw1XbNX57qLAbcigx61vj9VBDszJKpWozMunCINw/viewform?fbclid=IwAR0FLanXsNFGk6Ggna07L724ZZe3APjK8YeL9hVFqUC0YZkXxgJqSi143_M

Σας ευχαριστούμε για την ευγενική συμμετοχή σας