Επιλέγοντας "Εγγραφή στα Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)" θα λαμβάνετε δωρεάν ενημερώσεις σχετικά με όλες τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις αναρτήσεις του Ε.Ι.Π.Δ.

Κύριες Διευθύνσεις Επικοινωνίας:

Πληροφορίες: info@helleniculturaldiplomacy.com
Γενική Διεύθυνση: generaldirectory@helleniculturaldiplomacy.com
Τμήμα εκδηλώσεων: events@helleniculturaldiplomacy.com

Print Friendly, PDF & Email

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Advertising

Analytics

Other