Μαριάννα Χαλικιά

Η Μαριάννα Χαλικιά είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Είναι απόφοιτη του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στις
κατευθύνσεις Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων (ΙΔΟΣ), στο πλαίσιο της οποίας διενήργησε έρευνα για τη Νομισματική
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπρόσθετα, είναι βοηθός
Οργάνωσης Σεμιναρίων, Εκδηλώσεων και Συνεδρίων στο Σύνδεσμο Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ). Αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα
επιστημονικών αναλύσεων Power Politics για την ομάδα Διπλωματία και Πολιτική,
ενώ έχει συγγράψει άρθρα για την ομάδα Διεθνούς Δικαίου. Στα επιστημονικά και
ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η διπλωματία, η διεθνής άμυνα
και ασφάλεια, καθώς και οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Έχει παρακολουθήσει
πληθώρα σεμιναρίων διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής, ενώ έχει συμμετάσχει σε
προσομοιώσεις Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και σε
χαμηλότερο επίπεδο Ιταλικά.