Κωνσταντίνα Μπλάτσου

Η Κωνσταντίνα Μπλάτσου είναι Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Αθήνα.

Η κυρία Μπλάτσου είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με βαθμό άριστα, με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την γεωπολιτική και γεω-οικονομική πτυχή της ενέργειας στην ΝΑ Μεσόγειο και την Κασπία Θάλασσα, σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και με την ενεργειακή ασφάλεια και διεθνή πολιτική. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται σε θέματα Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικής Διπλωματίας. Έχει ασχοληθεί με τη ρυθμική γυμναστική και τον αθλητισμό και μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.