Νικόλαος Μπάης

Ο Νικόλαος Μπάης είναι ο Οικονομικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Ο κ. Μπάης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία σαν υπότροφος της αντασφαλιστικής εταιρείας Munich Re, σε θέματα ασφάλισης – αντασφάλισης, οργάνωσης, ελέγχου και λειτουργίας εταιρειών. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής σε ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές και φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί με ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες, διαχείριση κεφαλαίων, έρευνα αγοράς, εσωτερικό οικονομικό έλεγχο, σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, εκπαίδευση πωλητών, πωλήσεις, marketing και real estate, στην Ελλάδα, Αγγλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία, και Τουρκία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει υπάρξει εισηγητής σεμιναρίων των πιο πάνω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Η.Π.Α. και Μάλτα. Έχει υπάρξει για 22 χρόνια αν. Έφορος Διεθνών Σχέσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. 14 χρόνια Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδος. 7 χρόνια εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Youth Forum of European Union. 5 χρόνια εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Council of European National Youth Committes. Ασχολείται με Insurance Audit, Risk Management, Mentoring και Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Print Friendly, PDF & Email