Μαριάννα Ψύλλα

H Μαριάννα Ψύλλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου και διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Επικοινωνία και Ανάλυση Μηνύματος.

Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου (1981). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο ParisI της Σορβόννης, όπου έλαβε τα διπλώματα D.E.A. Πολιτικής Κοινωνιολογίας(1982), D.E.S.S. Πολιτικής και Κοινωνικής Επικοινωνίας(1984) καθώς και το διδακτορικό δίπλωμα(Thèsededoctorat) Πολιτικής Επιστήμης(1990).

Διδάσκει επίσης τα μαθήματα Δημόσιες Πολιτικές και Ψηφιακή Επικοινωνία  καθως και το Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού καθώς και το μάθημα Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική.

Έχει τη διεύθυνση μιας σειράς με τίτλο Πολιτική-Επικοινωνία στις εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανος που ξεκίνησε από το 2002 την έκδοση–μετάφραση ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς και την έκδοση ελληνικών συγγραμμάτων. Έχει γράψει δύο μονογραφίες με τίτλο Η Πολιτική ως Δράση και Λόγος, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2003.και Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2010. Συνεργάζεται επιπλέον με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα Πολιτισμική Επικοινωνία.

Ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος Erasmusαπό το 2001 για λογαριασμό του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού που αφορά την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο με 15 Ευρωπαϊκές χώρες(Erasmus +EuropeanMobility) και 4 χώρες εκτός Ευρώπης-Erasmus + InternationalMobility(Κίνα, Ρωσία, Καναδάς, ΗΠΑ). Επιπλέον υπεύθυνη για το Πρόγραμμα ErasmusPlacement, που αφορά την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Επιστημονική Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση(εσωτερικού) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.