Χρυσή Ευγενικού

Η Χρυσή Ευγενικού γεννήθηκε στην Παλαιοκώμη Σερρών και ζεί στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Έχει σπουδάσει Ανθρωπιστικές Επιστήμες με κατεύθυνση στον Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Επίσης, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της ως Τεχνικός Συντήρησης Έργων

Τέχνης και Αρχαιοτήτων στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης. Έκανε την πρακτική της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τριπολης και στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης. Έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Είναι κάτοχος του πτυχίου ECDL και γνωρίζει αγγλικά. Έχει εργαστεί για χρόνια στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Η κοινωνική της δράση περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίου ιστορικού περιεχομένου αλλά και την συμμετοχή της σε σεμινάρια πολιτιστικού περιεχομένου.