Ιωάννινα

Η Παναγιώτα Κουτσούκου είναι επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ήπειρο.
 
Η κυρία Κουτσούκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Συντήρηση ‘Εργων Τέχνης στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική του Πανεπιστήμιο “Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria” στην Ιταλία, με κατεύθυνση την Ιστορία και Συντήρηση της Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς. Είναι υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Αρχιτεκτονικής & Πολεοδομικής Κληρονομιάς του ιδίου Πανεπιστημίου, στο τομέα της Αποκατάστασης Βυζαντινών Μνημείων. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του τμήματος Μηχανικών Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται στο υπουργείο Πολιτισμού στον τομέα Συντήρησης ‘Έργων Τέχνης. Είναι Ιδρυτικό μέλος του «Οικομουσείου Ζαγορίου» όπου έχει αναλάβει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.