Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος

O κ. Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Ε.Ι.Π.Δ Αρκαδίας στον τομέα Οικονομική Διπλωματία.

Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Οικονομία του Πολιτισμού, ΔΠΜ60)’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.  Στο παρελθόν έχει συνεργασθεί και έχει διδάξει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει διατελέσει ως international expert του Heritage Foundation της Ουάσινγκτον.

 

Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master of Arts) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής. Είναι αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Institute for Humane Studies του George Mason University της Virginia. Οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές, για την κατάκτηση του Μάστερ και του Διδακτορικού του Διπλώματος, χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφίες του Institute for Humane Studies και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), αντίστοιχα.

 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Οικονομικής Ανάλυσης των Θεσμών, των μορφών οργάνωσης των αγορών και των διοικητικών ιεραρχιών των οικονομικών μονάδων, της οικονομικής ανάλυσης των περιουσιακών δικαιωμάτων και των συμβολαίων όπου έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες και επιστημονικά άρθρα με κριτές σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών περιοδικών και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.