Παναγιώτα Κολιάτση

H κα Παναγιώτα Κολιάτση είναι μέλος της Επιστημονικής ομάδας στον τομέα Διπλωματία του Πολιτισμού και υπεύθυνη  Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ι.Π.Δ Αρκαδίας.

Κατέχει προπτυχιακό από το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Heritage Management (University of Kent/ ΟΠΑ).

Από το 2001 έως σήμερα έχει εργαστεί ως υπεύθυνη αρχαιολόγος σε πολυάριθμες ανασκαφικές έρευνες, αποκαταστάσεις και αναδείξεις μνημείων προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών θέσεων των νομών Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας καθώς επίσης σε καταγραφές και μελέτες αρχαιολογικών ευρημάτων και την ψηφιοποίηση μνημείων. Παράλληλα έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια στα Ι.Ε.Κ. Ναυπλίου, Κορίνθου και Τρίπολης στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων». Έχει μετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και ανασκαφικά ερευνητικά προγράμματα. Κατέχει πιστοποιητικό χρήσης του Η/Υ και ομιλεί την αγγλική και ιταλική γλώσσα.