Αντωνία Κουτσογκίλα

Η Αντωνία Κουτσογκίλα είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Κόρινθο.

Η κυρία Κουτσογκίλα γεννήθηκε και ζει στην Κόρινθο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία, της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Έχει συγγράψει πτυχιακή εργασία με θέμα: «Μουσειακή Αγωγή» και έχει παρακολουθήσει διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών, το μουσείο, την εκπαίδευση, καθώς και σεμινάρια πολιτιστικού τουρισμού και λαογραφίας. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.