Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης

O Ματθαίος Μικρόπουλος είναι υποδιευθυντής του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κύριος Μικρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος πτυχίου «Λίαν Καλώς» και μεταπτυχιακού «Άριστα», με θέμα «Η εκκλησιαστική παράδοση στα δογματικά έργα του Μ. Βασιλείου» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 ήταν υπότροφος του προγράμματος LLP/ERASMUS, στο Université de Strasbourg στη Γαλλία.

 

Μετά το πέρας των στρατιωτικών υποχρεώσεων του στην Κύπρο (ΕΛΔΥΚ) ως Επιλοχίας εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή, με θέμα «Les positions théologiques d’Amphiloque d’Iconium dans le débat trinitaire au IVème siècle» στο Τμήμα Théologie Catholique του Université de Strasbourg και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Δογματικής Θεολογίας το έτος 2016. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του ήταν υπότροφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα, Γαλλία και Ουγγαρία. Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας» του 2ου Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Θεσσαλονίκη 2005 – 2006. Συμμετείχε στο Study Session του Ecumenical Youth Council in Europe, με θέμα: «Religions in the Media: Promoting Inter-Cultural Learning and Youth Participation, and Overcoming Stereotypes», Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE), European Youth Centre Budapest, Budapest, 9 – 16 Νοεμβρίου 2008. Υπήρξε εκπρόσωπος Ελλήνων Ορθοδόξων της Γαλλίας στη Διεθνή Πανορθόδοξη συνάντηση νέων, Syndesmos International Youth Event, με θέμα: «In the world but not of the world – Being Christians in society», Rians/Saint-Maurin, France, 16 – 21 Αυγούστου 2010. Συμμετείχε επίσης στην οργανωτική επιτροπή του 14ου Ορθοδόξου Συνεδρίου της Δυτικής Ευρώπης (XIVe congrès orthodoxe d’Europe occidentale), με θέμα: «La Vérité vous rendra libres», Fraternité Οrthodoxe en Europe Occidentale, Strasbourg, 26-28 Μαΐου 2012.
Τα ενδιαφέροντα του είναι: Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Διπλωματία, Βυζαντινός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και ξένες γλώσσες. Είναι πτυχιούχος Βυζαντινής μουσικής από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως «Ιωσήφ ο Υμνογράφος». Εργάζεται ως Ιεροψάλτης σε ναό της δυτικής Θεσσαλονίκης. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.