Μυρτώ Ανυφαντάκη

Η Μυρτώ Ανυφαντάκη είναι στην οργανωτική επιτροπή του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Θεσσαλονίκη.

Η κα Ανυφαντάκη – Δαλακούρα είναι ασκούμενη δικηγόρος, εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.).
Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Κρήτης με Έπαινο και το 2009 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου και αποφοίτησε με βαθμό Λίαν Καλώς. Δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τις προπτυχιακές της σπουδές για τον κλάδο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου έλαβε μέρος σε δραστηριότητες που άπτονται αυτού του επιστημονικού αντικειμένου, όπως οι προσομοιώσεις M.U.N. (Model United Nations), το παράρτημα Κομοτηνής του δικτύου των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (J.E.F.) και το παράρτημα Θεσσαλονίκης του δικτύου European Law Students Association (E.L.S.A.). Είναι επίσης τελειόφοιτη φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ‘Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας’, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε έρευνα συντάσσοντας τη μεταπτυχιακή της διατριβή με τίτλο ‘Εταιρικές Πτωχεύσεις. Μία Συγκριτική Ανάλυση του Αμερικανικού και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου με Εστίαση στο Δίλημμα Ρευστοποίηση ή Αναδιοργάνωση και τα Αποτελέσματα Αυτών στην Οικονομία’ υπό την επίβλεψη του καθηγητή Παύλου Μασούρου (University of Leiden). Επιπλέον, διαθέτει πτυχία στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.
Αναφορικά με τη δικηγορική της εμπειρία, έχει απασχοληθεί σε δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης (Ε. Λαμτζίδης και Συνεργάτες, Γ. Διονάς και Συνεργάτες) με κύρια ενασχόληση το Ποινικό Δίκαιο. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης – στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) με υπεύθυνη την Δρ. Ευτυχία Μουαμελετζή και στο Institute for Cultural Diplomacy (I.C.D.) στο Βερολίνο με υπεύθυνο τον Mark C. Donfried-.
Πιστεύοντας πολύ στη δύναμη του εθελοντισμού, έχει υπάρξει μέλος του Στεκιού Μεταναστών Θεσσαλονίκης που αναπτύσσει πολύπλευρη κοινωνική δράση και είναι μέλος της πρωτοβουλίας European Solidarity Corps που προωθεί την εθελοντική προσφορά των νέων της Ευρώπης προς τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.