Κυριακή Αλυφαντή

Η Κυριακή Αλυφαντή είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Η κυρία Αλυφαντή είναι καθηγήτρια οικονομολόγος στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση, διδάσκει στο Δημόσιο ΙΕΚ Αίγινας και είναι εισηγήτρια σε σεμινάρια ενηλίκων.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστήμιου και (αριστούχος) κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με κατεύθυνση την Τοπική Ανάπτυξη του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Έχει παρουσιάσεις: στο 13ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας ΕΤΑΓΡΟ, με θέμα συνεδρίου: ΄΄Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση ΄΄ και θέμα παρουσίασης: ΄΄ Η φιστικοκαλλιέργια στη νήσο Αίγινα: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτικές με βάση τις απόψεις των φιστικοκαλλιεργητών΄΄, καθώς και στην Ημερίδα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστήμιου με θέμα ημερίδας ΄΄Η δημιουργική οικονομία και οι εξελίξεις στην Ελλάδα΄΄ και θέμα παρουσίασης: ΄΄ Δημιουργικότητα και τοπική ανάπτυξη: ΄΄ Μια πρόταση μετασχηματισμού της Αίγινας σε δημιουργική πόλη ΄΄. Έχει παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια και σεμιναριακούς κύκλους γύρω από τις θεματικές: της αειφορίας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της καινοτόμας επιχειρματικότητας, του marketing, του τουρισμού, της ψυχολογίας, του πολιτισμού και της παράδοσης. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έχει πιστοποιήσεις: Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, ΕΟΠΠΕΠ, Μητρώο εισηγητών του ΟΑΕΔ, Λ.Α.Ε.Κ. , Advanced Certified Sustainability (CSR) Practitioner Training, CSE, IEMA, Certified Training course based on the GRI sustainability reporting standards, CSE, Πτυχίο Μελετητή Α’ Τάξης για Οικονομικές Μελέτες και Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Λειτουργικό Σύστημα MS Windows, για τα προγράμματα: Word, Excel, Power Point, Access, Internet Explorer, Cambridge International Diploma in IT Skills. Μιλάει Αγγλικά.

Πιστεύοντας στη συμβολή του εθελοντισμού στην προώθηση της Νησιωτικής Τοπικής Ανάπτυξης, συμμετέχει εθελοντικά σε δράσεις στήριξης τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που προάγουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και αναδεικνύουν τον τόπο.