Κλέλια Αλβανού

Κλέλια Αλβανού είναι μέλος του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Χαλκιδική.

Η κυρία Αλβανού γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος δύο πανεπιστημιακών πτυχίων ξένης φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των τμημάτων Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είναι κάτοχος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός». Μετεκπαιδεύτηκε και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στις Βρυξέλλες, στο αντικείμενο της μετάφρασης-διερμηνείας και πραγματοποίησε την πρακτική της σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως δικαστική υπάλληλος στη Χαλκιδική, είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει διατελέσει Προϊσταμένη Τμήματος.
Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων με θεματικές που άπτονται του Πολιτισμού, της Λογοτεχνίας, της Μετάφρασης-Διερμηνείας, του Τουρισμού, της Διπλωματίας, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Συγκρούσεων και Κρίσεων, των Πρώτων Βοηθειών, των Ναρκωτικών, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και της Μεθοδολογίας ερευνών στη διαλεύκανση αδικημάτων διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων, και έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση επί του πληροφοριακού συστήματος «Εθνικού Ποινικού Μητρώου». Πραγματοποίησε μουσικές σπουδές και έχει ενασχοληθεί με τον αθλητισμό και το χορό. Έχει ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικά, κοινωνικά και εθελοντικά δρώμενα. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική, ιταλική και ισπανική γλώσσα.