Ζαχαρίας Δερμάτης

Ο κος Ζαχαρίας Δερμάτης είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και υπεύθυνος επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων του Ε.Ι.Π.Δ Αρκαδίας.

Εργάζεται ως εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει αναλάβει εργαστηριακά μαθήματα, όπως πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ,εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφαρμογές πληροφορικής στην οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το εαρινό εξάμηνο του 2013 μέχρι σήμερα.

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη «Πληροφορική της Υγείας», κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΕΙ Πειραιά.

Είναι επίσης μέλος  των Εργαστηρίων, Αειφόρου  Ανάπτυξης  και  Επιχειρηματικότητας Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (Digithea Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επίσης απέκτησε εμπειρία στις ακόλουθες περιοχές: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Υγεία και στο τουρισμό, Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Στατιστική ανάλυση με SPSS Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις πιο πάνω περιοχές.