Λονδίνο

Η Μαίρη Βαλιάκα είναι η επικεφαλής του αντιπροσωπευτικού γραφείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο