Σπύρος Παναγόπουλος

Ο Σπύρος Π. Παναγόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα κι έλαβε το 2004 το πτυχίο Φιλολογίας, με ειδίκευση στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές, ενώ το 2014 αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, εκπονεί τη διδακτορική διατριβή του στο τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με θέμα: Η λογιοσύνη και η αγιολογική όψη της κατά την παλαιολόγεια περίοδο. Είναι άριστα εξοικειωμένος με την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα, ενώ παράλληλα χειρίζεται ικανοποιητικά τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα ρωσικά.

Την ερευνητική και διδακτικήεμπειρία του καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό: α) η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (2006-2008)· β) η εργασιακή απασχόλησή του στη βιβλιοθήκη του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Πατρών (2009-2010)· γ) η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas στη Γρανάδα της Ισπανίας και η παράδοση μεταπτυχιακών μαθημάτων στα ισπανικά, στο πλαίσιο του Erasmus Placement (2016)· και δ) η συμμετοχή του στο Erasmus+ και η μετάβασή του στην Ecole nationale des chartes του Παρισιού (2016-2017).

Την ερευνητική δραστηριότητά του συμπληρώνουν τόσο οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όσο και οι ανακοινώσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι επίσης μέλος της American Philological Association (APA), της Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP), της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (EAE), της Society for Promotion of Byzantine Studies (SPBS) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.