Βασίλειος Διαμαντόπουλος

Ο κος Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και υπεύθυνος του τομέα Διπλωματία της Υγείας του Ε.Ι.Π.Δ Αρκαδίας. Παράλληλα μετέχει στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ε.Ι.Π.Δ.

Γεννήθηκε στη Τρίπολη το 1962. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στη Δανία και τη Γερμανία  στη μικρή χειρουργική στόματος  (Oral & Mexillofacial Surgery).

Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, Phd(c) στην  Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ¨ ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 ‘’ και είναι  μεταπτυχιακός υπότροφος στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο  Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων».

Εργάσθηκε αρχικά ως ιδιώτης και μετέπειτα στο  ΓΝ  Τρίπολης ως επιμελητής  Α΄ στο γναθοχειρουργικό – οδοντιατρικό τμήμα. Επιλέγει και εντάχθηκε στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας  ΕΣΥ και εργάσθηκε στην τέως Νομαρχία Αρκαδίας και μετέπειτα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατέχει έκτοτε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Επιλογής των Ιατρών Δημόσιας Υγείας, μέλος του Τομέα  Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και είναι ο εν ενεργεία Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης  Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (ΠΕΙΔΥ). Επίσης είναι ο εν ενεργεία Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής και μέλος του Τομέα  Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έχει κάνει  ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, 5 δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε ξένα περιοδικά, έχει συγγράψει ολοκληρωμένη μελέτη με τίτλο “Διαχείριση Επιδημιολογικών Κινδύνων που προκύπτουν από Έντομα Διαβιβαστές (Κουνούπια, Φλεβοτόμοι και άλλες Σκνίπες).             Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και  Καταπολέμησης Εντόμων Διαβιβαστών΄΄.  Έχει  συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων ως ομιλητής και ως διοργανωτής. Συμμετέχει σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας.