Το 15ο Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Οικονομική και Κοινωνική Βιωσιμότητα 2019 πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά στις 17-19 Ιανουαρίου 2019.

Στο Συνέδριο αυτό πήραν μέρος 5000 άτομα απο όλον τον κόσμο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους του Συνεδρίου περιλαμβάνονται ηγέτες αυτού του τομέα, καθώς και αναδυόμενοι μελετητές, οι οποίοι ταξιδεύουν από όλες τις γωνιές του πλανήτη και αντι- προσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και προοπτικών.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προσφέρεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιρα- στούν τη δουλειά τους, να συζητήσουν βασικά θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και να οικοδομήσουν σχέσεις μεταξύ τους.

Κύριος σκοπός αυτού του Συνεδρίου είναι να διερευνηθεί η βιωσιμότητα σε μια ολιστική προοπτική, όπου διασταυρώνονται τα τέσσερα βασικά στοιχεία της αειφορίας.

Περιβάλλον: Εδώ και αρκετές χιλιετίες, το ανθρώπινο είδος έχει γίνει μια από τις δυνά- μεις της φύσης, που δύναται να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της. Η παγκόσμια υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Θα συζητηθεί λοιπόν με ποιούς τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η περιβαλλοντική βιωσι- μότητα και ποιοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.
Πολιτισμός: Θα συζητηθεί η σημασία της πολιτιστικής βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί.
Οικονομία: Κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθεί επίσης η ανάγκη δημιουργίας οικονομικών συστημάτων που θα είναι βιώσιμα από περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοι- νωνική άποψη, χωρίς να δημιουργούν καταστροφικές εντάσεις και ανισότητες.
Κοινωνία: Τέλος, θα γίνει λόγος για το πως όλες αυτές οι προοπτικές μπορούν να εν- σωματωθούν στην κοινωνία μας με σκοπό την ανάπτυξη της και επίσης πως μπορούν να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί και οι μελετητές.

Ελένη Γέρου

Πηγές
https://onsustainability.com/2019-conference
https://10times.com/sustainability-conference-ws
http://educ.ubc.ca/15th-international-conference-on-environmental-cultural-
economic-and-social-sustainability-from-pedagogies-for-sustainability-to- transformative-social-change/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here